Curriculum Vitae NL

Drs. Judith Sargentini

Vaardigheden:
Twintig jaar ervaring en netwerk in het openbaar bestuur. Resultaatgerichte en geduldige onderhandelaar, overwicht, snel beslissend, politiek-strategisch onderlegd, tactisch manoeuvrerend, presterend onder druk, loyaal, ervaren woordvoerder, goede en leuke publieke presentatie (ook in andere talen), vlotte pen en ausdauer.
Inhoudelijke specialismen
Europese besluitvorming, openbaar bestuur, asiel- en migratierecht, politie en justitie, privacy en digitale vrijheden, eerlijke handel, MVO, democratisering, ontwikkelingssamenwerking, internationale betrekkingen en Afrika.
Opleiding


WO 1992-1999 (incl. jaar onderbreking). Doctoraal examen 29 okt.1999.
Universiteit van Amsterdam, doctoraalstudie nieuwe en theoretische geschiedenis. Specialisatie: politiek-sociale aspecten van de moderne geschiedenis. Eindscripties: (1)het verband tussen de prille democratie en de opkomst van de totalitaire systemen in het Europees Interbellum. (2) Biografie G. Van Burink, Rotterdams raadslid, straatvechter en politicus van uitersten.
Gymnasium, 1986-1992
Spinoza Lyceum, Amsterdam.
Werkervaring
Europarlementariër
juli 2009- juli 2019. Brussel en Straatsburg.

Twee termijnen lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Coördinator commissie voor burgerlijke vrijheden (BZK):
– auteur van het rapport over de Rechtsstaat in Hongarije. Tweederde van het EP stemde in met start art.7 procedure.
– lid EP onderhandelingsteam voor de benoeming van de eerste Europese openbaar aanklager (EPPO).
– rapporteur voor de 4e en 5e herziening van de richtlijn tegen witwassen waarin ik het openbaar register voor UBO’s introduceerde.
– betrokken bij de herziening van alle asielwetgeving, digitale rechten, privacy en justitiële samenwerking.

Ook lid van de commissies buitenlandse zaken, defensie, democracy and election support, internationale handel, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en terrorismebestrijding. – onderhandelaar voor de Europese richtlijn tegen handel in conflict mineralen. – schaduw rapporteur voor het nieuwe OS-instrumentarium (NDICI). – verantwoordelijk voor EP capaciteitsopbouw-programma voor het parlement van Myanmar (gestaakt vanwege de etnische zuiveringen).
Lid van verschillende parlementaire delegaties: Pan-Afrikaans Parlement, Parlementaire Assemblee voor Afrika, Caraïben en de Stille Oceaan, Vicevoorzitter Zuid Afrika delegatie.

Verdere ervaring als Europarlementariër


Verkiezingswaarneming
Hoofd van de Europese waarnemingsmissies bij de verkiezingen van Mozambique (2014) en Tanzania (2015) en parlementair waarnemer in Armenië (OVSE-ODIHR, 2012) en Myanmar (2015).
Internationale toppen en conferenties
Een selectie: Global Compact on Migration (Marrakesh, nov. 2018); EU-AU top (Abidjan, nov. 2017); EU-Egypt taskforce van Hoge Commissaris Cathrine Ashton (Kaïro, 2012). En verder oa: WHO (Genève), VN Mensenrechtenraad (Genève), OESO (Parijs), Raad van Europa, OVSE.
Werkbezoeken Europa, Afrika en Midden Oosten
Ihkv van justitie, binnenlandse zaken, veiligheid, vluchtelingen, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, democratisering en de ‘Arabische Lente’ heb ik veel gereisd in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. (o.a. Angola, Botswana, Burundi, DRC, Egypte, Gambia, Ivoorkust, Jordanië, Kenia, Libië, Libanon, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Senegal, Tanzania, Tsjaad, Tunesië, Zambia, Zuid Afrika en Zimbabwe.) Ik bezocht vluchtelingencentra in België, Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Malta, Nederland, Ivoorkust, Jordanië, Libanon, Nigeria, Tsjaad en Tunesië.
Lijsttrekker Europese verkiezingen 2009
Ik won het GroenLinks’ lijststrekkersreferendum van vier anderen kandidaten. Bij de verkiezingen groeide GroenLinks van 2 naar 3 zetels.
Fractievoorzitter en Gemeenteraadslid Oktober 1999 – juni 2009
Lid van de Gemeenteraad van Amsterdam. Commissies voor werk en inkomen, onderwijs, jeugdbeleid, diversiteitsbeleid, grote stedenbeleid, cultuur, algemene zaken, openbare orde en veiligheid. Vanaf april 2006 fractievoorzitter van een fractie in coalitie. Ervaring in oppositie voeren en coalitie redden, stadsdeelbestuurders stutten en raadsleden coachen (tussen 1999 en 2002 was ik duoraadslid).
Adviseur Ontwikkelingssamenwerking Brussel, nov 2007- juni 2009
voor Eurostep, een samenwerking van progressieve ontwikkelingsorganisaties voor beleidsbeïnvloeding in de EU. Ik inventariseerde wensen van de leden en adviseer bij een nieuwe vorm van samenwerking tussen de NGOs.
Lobbyist ontwikkelingssamenwerking Amsterdam, nov. 2003- aug 2007
voor internationale samenwerking, mensenrechten, eerlijke handel en democratisering bij het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (tegenwoordig ActionAid NL)voor nationale en internationale besluitvorming.
Internationaal campaigner ‘conflict diamanten’. Amsterdam, maart 2001 – okt. 2003
Lead campaigner voor ‘Fatal Transactions’, internationale publiekscampagne over grondstoffen, waaronder diamanten, als financieringsbron voor oorlogen. Verantwoordelijk voor het internationaal NGO-consortium, het beleid en de financiering. Onderhandelaar bij het ‘Kimberley Process for the certification of rough diamonds.’
Internationaal Coördinator Amsterdam, maart 2000 – maart 2001
bij het NiZA voor het ‘European Network for Information and Action in Southern Africa’ een samenwerking van Europese voormalige anti-Apartheid organisaties.
Voorlichter Jongeren en de EU Den Haag jan.– feb. 2000
Projectmedewerker bij Stichting Europa Centrum voor de Europese Commissie’s ‘European Young ConsumerCompetition 2000 en redacteur van de brochure ‘Jij en Europa’.
Communicatiemedewerker Rotterdam en Woerden, sept. 1996 – juni 1997
Stichting Studentenchipkaart. Communicatiestrategieën, hoofdredactie van het publieksblad, ICT en onderwijsinfrastructuur.
Secretaris in het dagelijks bestuur LSVb Utrecht, juli 1995- juni 1996
Bestuurslid van de Landelijke Studenten Vakbond. Werkterreinen: internationalisering, studiefinanciering, openbaarvervoer, jongerenproblematiek, emancipatie, externe contacten, netwerken, bureauorganisatie.
Studentenbanen 1992-1999
Secretarieel werk, notuleren van conferenties, communcatiemedewerker, catering bij de Rai, thuiszorg.
Nevenactiviteiten


Bestuurslid culturele instelling 2011-2018
Algemeen bestuurslid van het Verzetsmuseum Amsterdam. 100.000 bezoekers per jaar, www.verzetsmuseum.org.
Debatleider, presentator, publieke spreker.
Langjarige ervaring als debatleider, presentator en spreker in de non-profit sector, ook in het Engels.
Partos / Concord 2001 – 2007
Bestuurslid van de werkgroep Europa van Partos, de Nederlandse brancheorganisatie voor ontwikkelingsorganisatie en afgevaardigde naar Concord, de Europese brancheorganisatie voor OS. www.partos.nl
Bestuurslid Europese federatie van studentenbonden, ESIB Wenen, 1998
Bestuurslid ‘onderwijs’ van ESIB, de Europese federatie van Nationale studentenbonden (nu ESU). Werkterreinen: o.a onderwijskwaliteit, ondersteuning studentenorganisaties Midden en Oost Europa, studentenparticipatie in besluitvorming. Contacten met o.a. EP, Europese Commissie, Raad Van Europa, Unesco, e.d.
Landelijke Studentenvakbond 1995 – 2000
o.a internationaal vertegenwoordiger, cursusleider debatteren, ontwerp en onderhoud archief en bibliotheek, sollicitatiecommissie nieuw dagelijks bestuur.
Nederland Bekent Kleur nov. 1994- maart 1995
Organisator Nederlandse opening Raad van Europa antiracisme campagne ‘All Different – All Equal’ voor Nederland Bekent Kleur.
Jongerenpolitiek 1990 – 2000
Diverse (bestuurs)functies bij o.a. Dwars-groenlinkse jongerenorganisatie en de PSJG, scholieren- en studentendemonstraties, klankbordgroep jeugdbeleid voor kamerlid Lankhorst, uitgave magazines etc.
Talenkennis
Nederlands: moedertaal
Engels: uitstekend
Duits: goed
Frans: voldoende

Bloemlezing uit recente publicaties
– ‘Verdedig de rechtsstaat in heel Europa’, opinie in NRC, 13 mei 2019. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/13/verdedig-de-rechtsstaat-in-heel-europa-a3960047


– ‘Hungary’s systematic threat to the EU core values’, Clingendael’s, Spectator, March 6, 2019, https://spectator.clingendael.org/en/publication/hungarys-systematic-threat-eu-core-values


– ‘Migratie, het eerlijke verhaal”. Bart Staes en Judith Sargentini, juni 2018. https://www.bartstaes.be/nl-BE/artikel/persbericht/nieuw-rapport-toont-aan-migratie-debat-is-fundamenteel-oneerlijk-zowel-feitelijk-als-moreel/27086


– Maandelijkse blog voor OneWorld over asielbeleid en grondoorzaken van migratie, 2018-2019. https://www.oneworld.nl/personen/judith-sargentini/


– ‘Laat migratie en ontwikkeling samengaan’, Trouw, 29 nov.2017 https://www.trouw.nl/opinie/laat-migratie-en-ontwikkkeling-samengaan~aa2c64da5/


– ‘Procedurele rechten in strafzaken: wederzijds vertrouwen is een schadelijke principe’ in bundel ‘landelijke strafrechtdag 2016, de invloed van de Europese Unie op het strafrecht’, P.A.M. Verrest en S. Struijk (red.).


– ‘Development for Policy Coherence? How migration took over EU Africa relations’, website ECDPM, december 2016. http://ecdpm.org/talking-points/development-policy-coherence-migration-took-eu-africa-relations/


– ‘The European Parliament’s Role: Towards New Copenhagen Criteria for Existing Member States?’ J.Sargentini and A.Dimitrovs, journal of common market studies, vol. 54, Issue 5, pp. 1085-1092, 2016


– ‘Ze verdienen meer dan veerdienst Samsom & Co’, Volkskrant, 29 jan. 2016. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-schort-aan-eenduidig-buitenlandbeleid~bf029c33/


– ‘Dijsselbloem frustreert aanpakken witwassers’, J. Sargentini en J.Klaver, Volkskrant, 13 maart 2014. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/-dijsselbloem-frustreert-het-aanpakken-van-witwassers-~bc8cc91f/
Anderen over mij
– ‘Fier rechtop voor de goede zaak. Utopie volgens Judith Sargentini en Hans Achterhuis’, De Groene Amsterdammer, 10 juli 2019. https://www.groene.nl/artikel/fier-rechtop-voor-de-goede-zaak


– ‘Dans les pas d’une eurodéputée: à Bruxelles avec Judith Sargentini, ou l’Europe à grande vitesse’, Le Monde, April 2019. https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/15/dans-les-pas-d-une-eurodeputee-a-bruxelles-avec-judith-sargentini-ou-l-europe-a-grande-vitesse_5450374_3210.html


– ’40 MEPs who mattered in 2014-2019, nr 4 Sargentini.’, Politico, April 2019. https://www.politico.eu/list/the-40-meps-who-mattered-in-2014-2019/judith-sargentini/


– ‘Judith Sargentini is het onderwerp van een Hongaarse haatcampagne’, Trouw, 23 december 2018. https://www.trouw.nl/nieuws/judith-sargentini-is-het-onderwerp-van-een-hongaarse-haatcampagne~b7ad855eb/


– “ Hoe Sargentini de slag won van Orbán: ‘Bij Orbán draait uiteindelijk alles om de centen’”, Volkskrant, 14 september 2018. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-sargentini-de-slag-won-van-orban-bij-orban-draait-uiteindelijk-alles-om-de-centen~bbcbfcd7/
Liefhebberijen
Lange afstandswandelingen, zwemmen, rennen, musea, historische tripjes, tweedehands boeken zoeken, North Sea Jazz.
Referenties
Op aanvraag