Nederlands CV

Curriculum Vitae Drs. Judith Sargentini
Directeur-bestuurder in de not-for-profit sector. Ik neem van nature het voortouw, ben vasthoudend en gericht op resultaten op de lange termijn. Complexe problematiek maak ik me snel eigen. Ik ga uit van vertrouwen en gun een ander het succes. Resultaat is belangrijker dan exposure. Ik laat me graag informeren en souffleren. Voor ‘leg me dat nog eens uit’ geneer ik me niet. Ik ben daadkrachtig, openhartig, agenderend, analytisch, strategisch, loyaal en integer. Ik presteer goed onder druk, heb ausdauer, een heldere communicatiestijl en een frisse presentatie. Ik ben een resultaatgerichte en geduldige onderhandelaar met een groot netwerk in het openbaar bestuur en maatschappelijk middenveld in Nederland en Europa.
Inhoudelijke specialismenEuropese besluitvorming, humanitaire hulp, privacy en digitale vrijheden, rechtsstaat, lokaal bestuur, asiel- en migratierecht, politie en justitie, grondrechten, mensenrechten, ‘witwassen’, eerlijke handel, MVO, public reporting, democratisering, ontwikkelingssamenwerking, internationale betrekkingen en Afrika.
Werkervaring

Artsen zonder Grenzen, directeur voor Nederland Amsterdam, dec 2020–juni 2023Direct leidinggevend aan 60 personeelsleden. Fondsenwerving (80 miljoen Euro pj private donors) communicatie, pleitbezorging, recruitment, facilitaire dienst. Host van het ‘operationeel centrum Amsterdam’, werkgever van 400 staf op NLcontract, arbeidsvoorwaarden, O.R.
Europarlementariër Brussel en Straatsburg, juli 2009- juli 2019
Twee termijnen lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Coördinator commissie voor burgerlijke vrijheden (BZK) en daarmee functioneel leidinggevend aan een team van 10 europarlementariërs en dertig stafleden, verantwoordelijk voor de koers, coachen van parlementariers en adviseurs en onderhouden relaties met andere partijen.
– hoofdonderhandelaar en auteur van het rapport over de Rechtsstaat in Hongarije. Tweederde van het EP stemde in met start art.7 procedure. – rapporteur voor de terugkeerrichtlijn. – lid EP onderhandelingsteam voor de benoeming van de eerste Europese openbaar aanklager (EPPO). – hoofdonderhandelaar en rapporteur voor de 4e en 5e herziening van de richtlijn tegen witwassen waarin ik het openbaar register voor UBO’s introduceerde. – betrokken bij de herziening van alle asielwetgeving, GDPR, digitale rechten, privacy en justitiële samenwerking.
Ook lid van de commissies buitenlandse zaken, defensie, democracy and election support, internationale handel, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en terrorismebestrijding. – onderhandelaar voor de Europese richtlijn tegen handel in conflict mineralen. – schaduw rapporteur voor het nieuwe OS-instrumentarium (NDICI). – verantwoordelijk voor EP capaciteitsopbouw-programma voor het parlement van Myanmar (gestaakt vanwege de etnische zuiveringen). Lid van verschillende parlementaire delegaties: Pan-Afrikaans Parlement, Parlementaire Assemblee voor Afrika, Caraïben en de Stille Oceaan, Vicevoorzitter Zuid Afrika delegatie.

Verdere ervaring als Europarlementariër
VerkiezingswaarnemingHoofd van de Europese waarnemingsmissies bij de verkiezingen van Mozambique (2014) en Tanzania (2015), leidinggevend aan teams van rond de 100 waarnemers, go-between voor Europese diplomaten en nationale overheid. Daarnaast parlementair waarnemer in Armenië (OVSE-ODIHR, 2012) en Myanmar (2015).
Internationale toppen en conferentiesEen selectie: Global Compact on Migration (Marrakesh, nov. 2018); EU-AU top (Abidjan, nov. 2017); EU-Egypt taskforce van Hoge Commissaris Ashton (Kaïro, 2012) en verder o.a.: WHO (Genève), VN Mensenrechtenraad (Genève), OESO (Parijs), Raad van Europa, OVSE.
Werkbezoeken Europa, Afrika en Midden OostenIhkv van justitie, binnenlandse zaken, veiligheid, vluchtelingen, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, democratisering en de ‘Arabische Lente’ heb ik veel gereisd in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Lijsttrekker Europese verkiezingen en delegatieleider 2009-2013Verkozen via een intern lijsttrekkersreferendum. Bij de verkiezingen groeide GroenLinks van 2 naar 3 zetels. Als delegatieleider (fractievoorzitter) verantwoordelijk voor de strategische koers en budget. Werkgever van 12 medewerkers van de 3 europarlementariërs, verantwoordelijk voor koers, organisatie en financiën van de partij.
Fractievoorzitter en Gemeenteraadslid Oktober 1999 – juni 2009Voorzitter van een fractie van 7 in de Gemeenteraad van Amsterdam en werkgever van 5, verantwoordelijk voor de koers, coachen van raadsleden, coalitierelaties, wethouders en stadsdeelbestuurders stutten. Commissies voor onderwijs, jeugd, diversiteit, werk en inkomen, grote stedenbeleid, cultuur, algemene zaken, openbare orde en veiligheid. (Tussen 1999 en 2002 was ik duoraadslid, tussen 2002 en 2006 raadslid).
Adviseur Ontwikkelingssamenwerking Brussel, nov. 2007- juni 2009voor Eurostep, een samenwerking van progressieve ontwikkelingsorganisaties voor beleidsbeïnvloeding in de EU. Advies voor een nieuwe vorm van samenwerking tussen de NGOs.
Lobbyist ontwikkelingssamenwerking Amsterdam, nov. 2003- aug. 2007internationale samenwerking, mensenrechten, eerlijke handel en democratisering bij het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika(tegenwoordig ActionAid NL)voor nationale en internationale besluitvorming.
Internationaal campaigner ‘conflict diamanten’. Amsterdam, maart 2001 – okt. 2003Lead campaigner voor ‘Fatal Transactions’, internationale publiekscampagne over grondstoffen, waaronder diamanten, als financieringsbron voor oorlogen. Verantwoordelijk voor het internationaal NGO-consortium, het beleid en de financiering. Onderhandelaar bij het ‘Kimberley Process for the certification of rough diamonds.’
Internationaal Coördinator Amsterdam, maart 2000 – maart 2001bij het NiZA voor het ‘European Network for Information and Action in Southern Africa’ een samenwerking van Europese voormalige anti-Apartheid organisaties, administrator Europese subsidie.
Voorlichter Jongeren en de EU Den Haag jan.– feb. 2000Projectmedewerker bij Stichting Europa Centrum voor de Europese Commissie’s ‘European Young Consumer Competition 2000 en redacteur van de brochure ‘Jij en Europa’.
Communicatiemedewerker Rotterdam en Woerden, sept. 1996 – juni 1997Stichting Studentenchipkaart (consortium van de IBGroep, IBM en banken). Communicatiestrategie, hoofdredactie van het publieksblad, ICT en onderwijsinfrastructuur.
Secretaris in het dagelijks bestuur LSVb Utrecht, juli 1995- juni 1996Bestuurslid van de Landelijke Studenten Vakbond.Werkterreinen: internationalisering, studiefinanciering, openbaarvervoer, jongerenbeleid, emancipatie, externe contacten, netwerken en interne organisatie.
Studentenbanen 1992-1999Humanitas thuiszorg, secretarieel werk, conferentieverslagen, catering bij de Rai.
Nevenactiviteiten en vrijwilligerswerk
Steunpunt Vluchtelingen
sinds 2019
Voorzitter RvT ASKV/Steunpunt Vluchtelingen te Amsterdam, opvang van (getraumatiseerde) ongedocumenteerden . Begroting 1,3 mln.
NIOD-fonds 2019-2023Bestuurslid NIOD-fonds (Nederlands Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocide studies) voor aanboren derde geldstroom voor historisch onderzoek.
NVAO nov-dec 2021Lid accreditatiecommissie Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie voor universitaire opleiding public policy ‘Mundus Mapp’, samenwerking van 4 europese universiteiten.
UNHCR Niger oktober – december 2019Vrijwilliger bij de UNHCR in Niamey, Niger. Psychosociaal werk met evacués uit Libië en communicatieadvies.
Verzetsmuseum Amsterdam 2011-2018Algemeen bestuurslid van het Verzetsmuseum Amsterdam.100.000 bezoekers per jaar, begroting 2.2 mln. www.verzetsmuseum.org.
Debatleider, presentator, publieke sprekerLangjarige ervaring als debatleider, presentator en spreker in de non-profit sector, ook in het Engels.
Partos / Concord 2001 – 2007Bestuurslid van de werkgroep Europa van Partos, de Nederlandse brancheorganisatie voor ontwikkelingsorganisatie en afgevaardigde naar Concord, de Europese brancheorganisatie voor OS.
Bestuurslid Europese federatie van studentenbonden, ESIB Wenen, 1998Bestuurslid ‘onderwijs’van ESIB, de Europese federatie van Nationale studentenbonden (nu ESU). Werkterreinen: o.a. onderwijskwaliteit, ondersteuning studentenorganisaties Midden en Oost Europa, studentenparticipatie in besluitvorming. Onderhoud externe relaties waaronder EU, Raad van Europa en UNESCO.
Nederland Bekent Kleur nov. 1994- maart 1995Organisator Nederlandse opening Raad van Europa antiracisme campagne ‘All Different – All Equal’ voor Nederland Bekent Kleur.
Jongerenpolitiek 1990 – 2000Diverse (bestuurs)functies bij o.a. Dwars-groenlinkse jongerenorganisatie, scholieren- en studentendemonstraties, klankbordgroep jeugdbeleid, uitgave magazines etc.
Opleiding en cursussen
Master of Arts in de moderne geschiedenis. 1992-1999 (incl. jaar onderbreking).Universiteit van Amsterdam, ‘nieuwe en theoretische geschiedenis’. Eindscripties: (1)het verband tussen de prille democratie en de opkomst van de totalitaire systemen in het Europees Interbellum. (2) Biografie G. van Burink, Rotterdams raadslid, straatvechter en politicus van uitersten.
Gymnasium, 1986-1992Spinoza Lyceum, Amsterdam.
Humanitair oorlogsrecht, najaar 2022Tweedaagse cursus vh Rode Kruis
Governance voor Commissarissen & Bestuurders mei-juni 2020Post graduate opleiding ‘Governance voor Commissarissen & Bestuurders’ bij Wagner Graduate School.
Internationaal Publiekrecht, najaar 2019Bachelorvak aan de faculteit Rechten v.d. Universiteit van Amsterdam.
TalenkennisNederlands, Engels, Duits en Frans
Bloemlezing publicaties
* ‘Hungary’s systematic threat to the EU core values’, Clingendael’s Spectator, March 6, 2019, spectator.clingendael.org/en/publication/hungarys-systematic-threat-eu-core-values
* ‘Migratie, het eerlijke verhaal”. Bart Staes en Judith Sargentini, juni 2018. www.bartstaes.be/nl-BE/artikel/persbericht/nieuw-rapport-toont-aan-migratie-debat-is-fundamenteel-oneerlijk-zowel-feitelijk-als-moreel/27086
* Maandelijkse blog voor OneWorld over asielbeleid en grondoorzaken van migratie, 2018-2019. www.oneworld.nl/personen/judith-sargentini/
* ‘Laat migratie en ontwikkeling samengaan’, Trouw, 29 nov.2017 www.trouw.nl/opinie/laat-migratie-en-ontwikkkeling-samengaan~aa2c64da5/
* ‘Development for Policy Coherence? How migration took over EU Africa relations’, website ECDPM, december 2016. ecdpm.org/talking-points/development-policy-coherence-migration-took-eu-africa-relations/
Interviews
* ‘Judith Sargentini van Artsen zonder Grenzen was in Ter Apel: ‘Er zaten mensen met kogels nog in hun lijf. Parool 15december 2022. https://www.parool.nl/ps/judith-sargentini-van-artsen-zonder-grenzen-was-in-ter-apel-er zaten-mensen-met-kogels-nog-in-hun-lijf~bb8317a9/
* ‘Er zijn genoeg vaccins, maar die zijn allemaal opgekocht in het Westen’, Nieuwsuur, 22 oktober 2021 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2402750-artsen-zonder-grenzen-er-zijn-genoeg-vaccins-maar-die-zijn-allemaal opgekocht-in-het-westen.
* ‘Orbán heeft teveel vrienden”, interview door Maarten van Rossem, Maarten nr 3, 2020.
* ‘Het grote Afrika-debat’, MO-magazine, Feb 2019. https://www.mo.be/longread/het-grote-afrikadebat-waarom-zouden-we-ons-verzetten-tegen-excuses
* Europarlementariër Sargentini: ‘SDG’s staan niet hoog op de Brusselse agenda’, Vice Versa online, april 2016. https://hetnieuwe.viceversaonline.nl/2016/04/28/europarlementarier-sargentini-sdgs-staan-hoog-op-brusselse-agenda/
* ‘Leven en laten leven’, interview met Judith Sargentini, dec 2015. Vertaalt uit ‘Green Values, Religion and Secularism, Conversations with European Politicians and Activists’. https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/tijdschrift/winter-2015/leven-laten-leven
*VPRO’s Zondag met Lubach: Judith Sargentini en Hongarije, 14 oktober 2018. https://www.youtube.com/watch?v=5cMstd_eDF4
* ‘Fier rechtop voor de goede zaak. Utopie volgens Judith Sargentini en Hans Achterhuis’, De Groene Amsterdammer, 10 juli 2019. www.groene.nl/artikel/fier-rechtop-voor-de-goede-zaak
* ‘Dans les pas d’une eurodéputée: à Bruxelles avec Judith Sargentini, ou l’Europe à grande vitesse’, Le Monde, April 2019. www.lemonde.fr/international/article/2019/04/15/dans-les-pas-d-une-eurodeputee-a-bruxelles-avec-jjudith-sargentini-ou-l-europe-a-grande-vitesse_5450374_3210.html
* ’40 MEPs who mattered in 2014-2019, nr 4 Sargentini.’, Politico, April 2019. www.politico.eu/list/the-40-meps-who-mattered-in-2014-2019/judith-sargentini/
Overigen– Winnaar Prinsjesprijs 2019 voor mijn betekenis ‘voor de vitaliteit van de parlementaire democratie’.
– Fair Politician of the Year 2013, Max van der Stoel Foundation.
– Liefhebberijen: lange afstandswandelen, zwemmen, musea, historische tripjes, tweedehands boeken zoeken, North Sea Jazz.